قوانین و مقررات:


1- سایت "مای گیفت" تنها در زمینه فروش انواع گیفت های بازی و سرگرمی فعالیت می کند

2- فروش گیفت های خریداری شده به شخص ثالث جهت انواع کارهایی مثل پولشویی و غیره ممنوع می باشد و مسئولیت کارت پس از خرید بعهده خریدار می باشد

3- کارتهای استفاده شده در سایت بدون مشکل هستند در صورتی که خریدار ادعا نماید که کارت استفاده شده است ، بین 48 تا 72 ساعت زمان لازم است تا از ساپورت شرکت کارت مورد نظر، تاریخ استفاده کارت مشخص گردد

۴-نکته بسیار مهم،پس از خرید وریفای تلفن ثابت مورد نیاز است